top of page
Banner edge

TÂM TÌNH

TT CSVSQ-HD 1.png

TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ

TT CSVSQ-HD 2.png
K3 NGUYỄN VĂN A

Nữ  ca sĩ Diễm Thùy rất nổi tiếng trong những năm gần đây, khi trả  lời phỏng vấn trên một Đài Truyền hình "HTV", đã kể rằng lúc  làm xướng ngôn viên Truyền hình Tỉnh Bình Phước, mỗi lần tham  gia văn nghệ địa phương, cô chỉ hát "nhạc đỏ". Tới lúc vào  ngành ca hát nhạc Boléro mà cô ta gọi là "nhạc vàng", mới bắt  đầu ăn khách và trở thành "ngôi sao boléro".


Từ việc nầy tôi có vài ý kiến liên quan.


Chúng ta ở Miền Nam  không hề gọi nhạc trước 1975 là "nhạc vàng". Lịch sử Âm nhạc  Việt Nam đã có nhiều vị nghiên cứu, phân loại, thẩm định, vân  vân…, rồi viết nhiều bài và xuất bản nhiều cuốn sách rất công  phu.


Gọi những sáng tác âm  nhạc VNCH là "nhạc vàng" là xuất phát từ các lãnh đạo chánh  trị hay văn hoá - văn nghệ của nhà cầm quyền cộng sản. Họ chủ  trương tiêu diệt, truy quét và đốt sạch như thời bạo chúa Tần  Thủy Hoàng của Tàu. Họ cũng nhận định rằng nhạc "ngụy" là  ủy mị, ướt át, bi lụy....nên mới gán cho hai chữ "nhạc vàng".  Từ đó hệ thống cầm quyền cùng đồng loạt gọi "nhạc vàng". Và  tự họ cho rằng nhạc của họ là "cách mạng" là "nhạc đỏ" như cô  ca sĩ Diễm Thùy nói.


Và cũng vô tình mà  người nghe cả nước chấp nhận cách gọi nầy. Kể cả người VN  đang sống ngoài VN, trên khắp thế giới. Tệ nhất là cả những  người gọi là "trí thức", không phân biệt đúng sai mà a dua theo.


Trớ trêu thay, nhạc đỏ  của cộng sản đã chết không kèn, không trống; chỉ ca hát trong  những buổi lễ lạc của đảng hay nhà cầm quyền.


Ngược lại, dù cho bị  bức tử, bị cấm đoán...nhạc Miên Nam trước 1975 vẫn sống hùng,  sống mạnh làm giàu cho ca nô chế độ. Thậm chí cộng sản còn  cho phép công ty nghệ thuật nào đó mua đứt bàn quyền rất nhiều  nhạc phẩm ăn khách và thu tiền mỗi khi có ca sĩ nào, trong hay  ngoài nước, trình bày.


Đây chỉ là ý kiến cá  nhân sau khi tìm hiểu và nêu lên để tránh "ngộ nhận" về hai chữ  "nhạc vàng" gán cho nhạc VNCH. Tiếc rằng tôi không có tài liệu  để chứng minh, nhưng bảo đảm rằng tôi đã nghe hay đọc trong  sách báo trong nước.


Và mỗi lần nghe trình bày từ ca sĩ trong nước, lòng tôi rất buồn và "thương tiếc".


Chúng ta mất nước là mất tất cả. Đó cũng là lời của Cố TT Nguyễn Văn Thiệu.


K3 Nguyễn Văn A


bottom of page