top of page
Banner edge

TÂM TÌNH

TT CSVSQ-HD 1.png

TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ

TT CSVSQ-HD 2.png
BỬU HUYỀN K4/72

Tôi khoá 4/72 Sĩ Quan Cảnh Sát, ra trường ngày 15 tháng 5 năm 1973.


Về làm việc tại Khối Đặc  Biệt/Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia/E.1 (nha tình  báo), F.11 (sở nghiên  cứu), G.112 (phòng báo cáo), chỉ số lương 310,  không có phụ cấp chức  vụ, đắc đỏ, được 22.106 đồng/1 tháng, nếu có vợ  thêm 1.200, con 1.000  (giới hạn 5 con), trong khi lương giáo viên tiểu  học chỉ số lương 350,  khoảng 25.000 đồng, lúc bấy giờ chiếc xe Honda  SS.50 (Honda 67) mới cáu  chỉ khoảng 34.000 đồng.


Ở Sài Gòn lúc bấy giờ, 2  bạn làm chung mướn 1 phòng 2 chổ ngủ 5.000  đồng, ly cà phê sữa 25 đồng,  hủ tiếu, cơm tấm 70 đồng, cơm bình dân 150 đồng, bia con cọp 66 cl 100  đồng 1 chai...


Trước đây Ngành Đặc Biệt  không có đi ứng chiến ban đêm, nhưng vì  tình hình chiến sự căng thẳng  nên khoảng tháng 1 năm 75 tôi được gọi vào lực lượng ứng chiến của Bộ Tư  Lệnh, lúc đầu chỉ 25% (1 đêm đi 3 đêm nghĩ), sau đến giai đoạn 100%, đi  ứng chiến mặc cảnh phục Cảnh Sát Dã  Chiến, trang bị súng XM.16, tập  họp tại sân cờ Bộ Tư Lệnh, xe chở đi đến chỗ ứng chiến, đêm ứng chiến từ  7 giờ tối đến 5 giờ sáng, nhiệm vụ làm các nút chặn tại các ngã tư.


Đêm ứng chiến cuối cùng  của tôi là đêm thứ ba 29 tháng 4 năm 1975,  tôi quyền trung đội trưởng  trung đội 221 Bộ Tư Lệnh ứng chiến, trung đội gồm có 30 người, trong đó  có 3 thiếu uý khoá đàn em (K.6 H.T. K. Hoàng,  2 thiếu uý K.8), ứng  chiến tại ngã tư Trần Hưng Đạo/Trần Bình Trọng Quận 5 Sài Gòn, được bố  trí tại sân thượng của một cao ốc trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh nhà có  một con hẻm, có lối đi riêng lên sân thượng, chúng tôi đến trình giấy  cho ông chủ nhà, chủ nhà là một người gốc Hoa.


Khoảng 8 giờ tối, chủ nhà  mời tôi uống trà, ông ta lấy ra 2 cọc tiền giấy 500 đồng hình ông Trần  Hưng Đạo, tôi ước lượng khoảng 100.000  đồng, đưa cho tôi với yêu cầu  tôi dẫn lính rời khỏi nhà ông. Tôi không  nhận và giải thích với ông là  chúng tôi sẽ ra đi vào sáng mai.


Tôi không nhận tiền hối lộ, tôi đã làm đúng theo 5 điều tâm niệm của Cảnh Sát Quốc Gia.


Sáng 30 tháng 4, xe chở  trung đội tôi về Bộ Tư Lệnh, vô cổng sau, xuống xe tôi đi bộ về Khối Đặc  Biệt, thay bộ đồ dân sự, về nhà trọ...rồi về quê.


Một kỷ niệm buồn.


Lexington South Carolina ngày 08 tháng 4 năm 2021.


Bửu Huyền

Khóa 4/72 Học viện CSQG

bottom of page