top of page
Banner edge

TÂM TÌNH

TT CSVSQ-HD 1.png

TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ

TT CSVSQ-HD 2.png
LÊ HỮU NGHĨA K1

Vụ Khinh Khí Cầu


Qua vụ khinh khí cầu Trung Cộng bị bắn hạ trên lãnh thổ Mỹ vừa rồi, có những nhận định khác nhau như sau:


– Mỹ cho đó là khinh khí cầu gián điệp cố ý xâm nhập để do thám Mỹ.


– Trung Cộng nói đó chỉ là khinh khí cầu thời tiết bị lạc hướng bay.


– Người thì khen Mỹ giỏi vì đã hạ được khinh khí cầu Trung Cộng.


– Người thì nói Mỹ phải xài tới F-22 bắn hỏa tiển trị giá 400 ngàn đô la để hạ khinh khí cầu là phí phạm như lấy đại đao để chém ruồi.


Về mức thiệt hại nói chung thì có vẻ Mỹ thắng và Trung Cộng thua. Nhưng cá nhân tui thì thấy vụ nầy Trung Cộng đã thành công trong thí nghiệm dùng khinh khí cầu để xâm nhập lãnh thổ Mỹ. Tại sao tui nói vậy? Vì nếu Trung Cộng dùng phi cơ hay hỏa tiễn để xâm nhập lãnh thổ Mỹ thì đã bị Mỹ phát hiện và bắn hạ từ xa. Còn dùng khinh khí cầu thì rõ ràng đã không bị phát hiện và thực tế đã bay qua một số tiểu bang của Mỹ rồi mới bị bắn hạ. Như vậy Trung Cộng đã thí nghiệm thành công. Nếu trong tương lai mà Trung Cộng áp dụng phương cách nầy để thả hàng chục ngàn khinh khí cầu vô lãnh thổ Mỹ thì liệu Mỹ có thể phát hiện từ xa và đủ sức bắn hạ hay không? Nếu phải chờ cho tới khi các khinh khí cầu xâm nhập vô bên trong lãnh thổ Mỹ mới phát hiện thì quá trễ rồi. Những khinh khí cầu lúc đó chính là những “quả bom tự sát không người lái” của Trung Cộng được điều khiển từ xa. Lúc đó dù Mỹ không bắn hạ thì những khinh khí cầu cũng “tự sát” mà nổ tung trên lãnh thổ Mỹ. Ai mà biết được những khinh khí cầu đó sẽ mang theo thứ gì vô thả trên đất Mỹ: bom công phá, bom hóa chất, bom vi trùng hay thứ gì còn trong vòng bí mật.


Vậy thì ai thắng ai trong vụ khinh khí cầu nầy?


LHN


bottom of page