top of page
Banner edge
Buttèly.gif

Lời  Ngỏ

Đã từ nhiều năm qua, tập thể Cựu SVSQ Học Viện CSQG vẫn mong ước có một trang nhà (website) chung cho Đại Gia Đình Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng vì nhiều lý do khách quan cũng như nội tại, việc hình thành trang nhà này vẫn chưa thể thực hiện. Mãi cho đến đầu năm 2021, niềm khát khao này mới được hâm nóng trở lại và lần này, được sự ủng hộ của các Niên Trưởng (đặc biệt là Niên Trưởng Cựu Viện Trưởng Học Viện CSQG Trần Minh Công), và các vị Cựu Giảng Sư, Cán Bộ HV cũng như Tập Thể Cựu SVSQ-HV, nên website này đã được xúc tiến thành lập và ra mắt độc giả hôm nay.

Như Tâm Thư của Niên Trưởng Cựu Viện Trưởng Học Viện CSQG đã viết, mục đích của trang nhà Học Viện CSQG là để “chúng ta có một nơi chung để ghi lại lịch sử của Lực Lượng CSQG (VNCH) trong đó có lịch sử và sự hình thành của HV-CSQG (Cảnh Sử mà Tổng Hội đã phát hành 2 năm trước đây). Đây cũng là nơi để chúng ta trao đổi và ghi lại những thành quả, kinh nghiệm phục vụ đất nước để mọi người trong và ngoài Lực Lượng CSQG biết rõ hơn về LL-CSQG mà chúng ta đã hãnh diện phục vụ. Cũng là nơi để con cháu chúng ta và các thế hệ sau này biết rõ về vai trò và trách nhiệm của LL-CSQG trong lịch sử của đất nước...” (trích Tâm Thư của NT/TMC ngày 14/3/2021).

Với những hoài bão và niềm mong ước như trên, trang nhà hocviencsqg-vnch.org đã được hình thành. Trân trọng kính mời quý vị bước vào thăm trang nhà của chúng tôi.

 

TM. NHÓM CHỦ BIÊN

Nhữ Đình Toán - K1  

bottom of page