top of page
Banner edge

TRÍCH MỤC 18, CHƯƠNG IV, LƯỢC SỬ CSQG-VNCH

Trích nguyên văn một phần tài liệu BAN A17- BDTS (Tháng 6-2013):


Hoạt động của Ban A17:


Nhận thấy Thành Đoàn Cộng  Sản dồn nỗ lực chính yếu để chiếm cứ Đại  Học Xá Minh Mạng, Ban Đại Diện  Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, Ban Đại Diện  các Phân Khoa lớn : Luật Khoa  ( 29,715 sinh viên 1973-1974 ), Văn Khoa (  20,405 Sinh Viên 1973-1974 )  và Khoa Học ( 10,738 Sinh Viên 1973-1974 ). Do đó, để đối phó với  Thành Đoàn Cộng Sản, Ban A17 đã thành lập các  tổ công tác hoạt vụ bề  thế hơn tại các trọng điểm kể trên. Tất cả đều  dưới danh nghĩa là sinh  viên thuần túy.


Tại Luật Khoa, Văn khoa và  Khoa học đã diễn ra trận chiến gay go  giữa Ban A17 và Thành Đoàn Cộng  Sản để dành lấy Ban Đại Diện Sinh Viên. Để tăng cường cho các cán bộ Ban  A17, bên Cảnh Sát Đặc Biệt đã điều về  cho mỗi phân khoa một số Thiếu Úy Cảnh Sát vừa mới tốt nghiệp Học Viện CSQG. Các Thiếu Úy này còn trẻ,  đã tốt nghiệp trung học, cho nên họ đều  ghi danh để trở thành sinh  viên tại các Phân Khoa Đại Học. Đây là sự phối hợp cần thiết và hữu hiệu.


Thực ra, nếu Thiếu Tướng  Nguyễn Khắc Bình không kiêm nhiệm cả hai cơ quan to lớn (Phủ Đặc Ủy  Trung Ương Tình Báo và Bộ Tư Lệnh CSQG) thì việc phối hợp hoạt động nêu trên không dễ mà có thể thực hiện được.


Ngoài các trọng điểm nêu trên, Ban A17 cũng điều cán bộ tới Đại Học Vạn Hạnh, Trung Tâm Quốc Gia  Nông Nghiệp (tên cũ là Nông Lâm Súc), Dược  Khoa… vì trước đó ít lâu, 3  trường này từng bị các cán bộ Thành Đoàn Cộng Sản khống chế, chúng đã biến những trường này thành cứ điểm xuất phát nhiều cuộc tranh đấu,  xuống đường và tổ chức các buổi văn nghệ phản  chiến, các cuộc họp báo…


Kết quả:


Sau một thời gian tương  đối ngắn, các sinh viên khuynh hướng Quốc Gia đã dành lại được quyền  kiểm soát những tổ chức sinh viên quan trọng, như Sinh Viên Lý Bửu Lâm:  Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên niên khóa 1970-1971, Chủ Tịch Ban Đại Diện  Sinh Viên Kiến Trúc Đại Học Sài Gòn niên khóa 1970-1971. SV Bửu Uy : Chủ  tịch Tổng Hội SV niên khóa 1970-1971, Chủ Tịch Ban Đại Diện SV Văn Khoa  Đại Học Sài Gòn niên khóa  1971-1972. SV Phạm Minh Cảnh: Chủ Tịch Tổng  Hội SV Sài Gòn niên khóa 1972- 1974-1975, Chủ Tịch Ban Đại Diện SV Khoa  Học Đại Học Sài Gòn niên khóa:


1971-1972. SV Lê Khắc Sinh Nhật: Chủ Tịch  Ban Đại Diện SV Luật Khoa Đại Học Sài Gỏn niên khóa 1970-1971. SV Trương  Văn Banh: Chủ Tịch  Ban Đại Diện Luật Khoa Đại Học Sài Gòn niên khóa  1971-1972. SV Nguyễn Hữu Tâm: Chủ Tịch Ban Đại Diện SV Văn Khoa Đại Học  Sài Gòn niên khóa 1972-1973. SV Phan Nhật Tân: Chủ Tịch Ban Đại Diện SV  Văn Khoa Đại Học Sài Gòn niên khóa 1974-1975. SV Khiếu Hữu Đồng: Chủ  Tịch Ban Đại Diện SV Khoa Học Đại Học Sài Gòn niên khóa 1974-1975. Đại  Học Xá Minh Mạng cũng có Ban Đại Diện mới. Tất cả đều thuộc thành phần  Quốc Gia.


Sau một năm hoạt động, Ban  A17 đã phá vỡ cả hai hệ thống cán bộ chìm, nổi của Thành Đoàn Cộng Sản.  Đã dành lại Ban Đại Diện Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn và các Phân Khoa.  Các cán bộ Thành Đoàn Cộng Sản cũng  không còn khống chế được Ban Đại  Diện Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh và Đoàn  Sinh Viên Phật Tử.


Nhờ những thành quả trên  mà an ninh, trật tự tại các Phân Khoa Đại Học Sài Gòn được vãn hồi. Từ  nay, Đại học không còn là một mặt trận mà  là môi trường an bình, thuận  lợi cho việc học tập. Và cũng từ nay, các Ban Đại Diện Sinh Viên có điều  kiện phát huy các sinh hoạt học đường. Văn nghệ, báo chí, thể thao, du  ngoạn, công tác xã hội, thăm viếng các chiến sĩ tiền đồn, đi tiên phong  trong việc chống Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974, phản kháng mạnh  mẽ trước công luận về việc Việt Cộng  pháo kích bừa bãi vào 2 trường  Tiểu Học Cai Lậy Tỉnh Định Tường và trường Tiểu Học Song Phú, Quận Bình  Minh, Tỉnh Vĩnh Long, giết hại hàng  chục học sinh thơ ngây, bé nhỏ…


Đại học yên ổn thì phố xá cũng được tấp nập, yên vui.


Đây là thắng lợi chẳng  những của Ban A17 mà còn của Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo và của Ngành  Cảnh Sát Đặc Biệt. Thắng lợi tại mặt trận Đại Học là thắng lợi lớn, dứt  điểm. Tình hình Đại Học yên tĩnh cho tới “ngày sập trời” 30.04.1975.  Chính những cán bộ Thành Đoàn Cộng Sản cũng phải công nhận họ đã thất  bại trong mặt trận Đại Học. Hàng Chức Nguyên viết “từ năm 1972, địch đã  ra tay khủng bố, càn quét, hòng đè bẹp các phong trào đấu tranh. Hầu hết  những trụ sở tập họp công khai của thanh niên, sinh viên, học sinh đều  bị chúng phá hủy hoặc chiếm đóng…Tình hình im lặng, căng thẳng, không  một cuộc đấu tranh công khai lớn nhỏ nào nổ ra được” (Hàng Chức Nguyên.  Trui Rèn Trong Lửa Đỏ. Nxb Trẻ, 2005, trang 186)


(Trích trong Lược Sử CSQG-VNCH, Chương IV: Thành Quả Hoạt Động)


NỀN.png
bottom of page