top of page
Banner edge

ĐÀN CHIM TRẮNG

Nhạc: Đinh Đại - Trình bày: Mê Linh

(Bài hát ngợi ca các nữ chiến sĩ Biệt Đội Thiên Nga/BTL.CSQG)

VĂN THƠ NHẠC / NHẠC

hive-didver6.gif
bottom of page