top of page
Banner edge

NIỀM MƠ QUÉT LÁ - THÔI EM

Thơ: Phạm Phan Lan, Ngô Đức Diễm - Nhạc: Mộc Thiêng

Tiếng hát: Diệu Hiền và Cao Duy

00:00 / 05:02
NIỀM MƠ QUÉT LÁ - THÔI EM

VĂN THƠ NHẠC / NHẠC

hive-didver6.gif
bottom of page