top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

CÚM

Ba tăng, ba nặng, ba thuyên giảm 

Bệnh cúm chín ngày khổ lắm ru !!! T.H.


Đã ngừa, đã chủng vẫn còn đeo 

Bệnh cúm ác ôn thật hiểm nghèo 

Cúm cấu, cúm cào chân, gối mỏi 

Cúm đay, cúm nghiến bụng, lưng eo 

Cúm hành, cúm hạ thân mê mệt 

Cúm chích, cúm châm xác tóp teo 

Khổ lắm cuộc đời như chấm hết 

May còn có vợ để mè nheo !!! 


May còn có vợ để mè nheo !!! 

Nhõng nhẽo bị la mặt méo xèo 

Lực yếu, sức tàn bèn giữ kẽ 

Lời to, lệnh lớn cứ nghe theo 

Nhạt nồng chén thuốc nào đưa đẩy? 

Cay, đắng thìa cơm dám chống chèo? 

Đa tạ vợ hiền không chán bỏ 

Nghĩa tình nặng nợ phải sơn keo!!!


Thanh Hoàng

hive-didver6.gif
bottom of page