top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

DÂU HIỀN CẢNH SÁT

Thường giàu vì bạn sang vì vợ,

Cảnh Sát Dâu Hiền góp lắm công.

Vận nước thăng trầm luôn vững chí,

Giúp chồng cuộc sống được hanh thông.


Nay dù luân lạc thân lưu xứ,

Vì Hội cùng nhau mãi dốc lòng.

Hoan hỷ tiếp tay trong mọi việc,

Khó khăn ! Nhờ đến thảy đều xong.


Cám ơn các chị đã dầy công,

Mấy chục năm qua vẫn một lòng.

Góp sức chung lời xây dựng Hội,

Chẳng nể nắng Hạ với mưa Đông.


Người ta thường bảo muôn trăm việc,

Nếu muốn hanh thông phải bóng hồng.

Thuận vợ đặng chồng sông tát cạn,

Dâu Hiền Cảnh Sát đẹp hay không?


LỆ-KHANH


Bông hồng xin kính tặng các Dâu Hiền Cảnh Sát nhân Ngày Từ Mẩu (Mother's Day)

Thân gửi nhị vị hiền huynh Nhữ-Đình-Toán & Thái-Văn-Hòa

Kính chúc nhị vị luôn dồi dào sức khỏe,

Mến,

Trần-Bửu-Giao

hive-didver6.gif
bottom of page