top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

GIÁNG SINH BUỒN

Chúa buồn trong hang đá

Bên cung thánh giáo đường

Nhìn nhiễu nhương trần thế

Xót xa một niềm thương


Cứ mỗi mùa tuyết xuống

Lại tuởng niệm Giáng Sinh

Chúa xuống trần cứu độ

Ban ơn phúc an bình


Năm nay Ngài lại đến

Giữa tao loạn trần gian

Chiến tranh cùng dịch bệnh

Bao kiếp người gian nan


Bên trời Âu thống khổ

Đất nước Ukraina

Bị Putin tàn phá

Dân chết, đói, không nhà


Còn bên trời Châu Á

Bởi họ Tập chuyên quyền

Quyết Zero Covid

Dân bị nhốt hóa điên


Rồi từ Âu tới Mỹ

Các lãnh đạo quốc gia

Vì tham vọng quyền thế

Dùng thủ đoạn xấu xa


Khắp nơi trên thế giới

Lạm phát đang hoành hành

Phải thắt lưng buộc bụng

Cơ khổ cho dân lành


Hơn hai ngàn năm lẻ

Chúa vẫn xuống cứu đời

Nhưng lòng người chai đá

Thương Chúa quá, Chúa ơi.


Tống Phước Kiên

hive-didver6.gif
bottom of page