top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

HẸN MÃI MÙA XUÂN

(Tặng người thương)


Anh sẽ đưa em về quê mẹ

Để ngắm hàng cau kỷ niệm cha

Buồng cau ươm đỏ màu thương nhớ

Như máu con tim chảy nhạt nhòa


Nhưng sẽ là bao giờ hở em

Tháng năm như lá rụng triền miên

Thân én võ vàng nơi đất khách

Mùa Xuân chẳng có biết đâu tìm?


Mùa Xuân chờ đợi đến bao giờ

Mà nghe hiện tại nỗi bơ vơ

Đá sỏi cũng còn lên tiếng khóc

Huống chi là thân thể thit da


Trằn trọc đêm đêm vọng cố hương

Lời hứa cho em muốn vẹn tròn

Biển vẫn chia đôi bờ vỹ tuyến

Làm sao tát cạn hết yêu thương


Em ơi, ở tận giải Ngân hà

Có buồn ray rứt nỗi chia xa

Thời gian rồi sẽ lùa Đông lại

Lấp kín đường xưa, tan ước mơ.


Trần Văn Chính, Dallas/Forworth

Cựu Đại Úy CSQG Trần Văn Chính

hive-didver6.gif
bottom of page