top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

HẸN MỘT NGÀY VỀ

Ta ước mơ và em ước mơ

Rồi xa biền biệt đến bao giờ

Dẫu hương tình cũ còn sâu đậm

Mà bóng quê xưa đã mịt mờ

Nhớ buổi ra đi sầu mắt lệ

Mong ngày trở lại thắm duyên thơ

Em ơi, gắng đợi ngày mai ấy

Khắp cả non sông rợp bóng cờ!


Nguyễn Kinh Bắc

hive-didver6.gif
bottom of page