top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

HỒI ỨC THÁNG TƯ

Tháng Tư đọc lại trang sách cũ
Mùa Hè Đỏ Lửa (1) rực trời xưa
Một thời binh lửa như quanh quất
Vang vọng trong ta tự thuở giờ.


Tháng Tư ngày ấy buông tay súng
Mấy mươi năm đó xót xa buồn
Tưởng như dâu bể là hư ảo
Chữ nghĩa buồn tênh đến lạnh lùng.


Chuyện xưa những ngày xa tít tắp
Một thời trai trẻ ngút ngàn xa
Đường mây nào đã chim bay mỏi
Như giấc kê vàng mới hôm qua.


Hôm nay chốn tạm lòng se thắt
Bạn hữu bốn phương người mỗi nơi
Gặp nhau hào khí đầy trong mắt
Mà ngậm ngùi tâm sự đầy vơi.


Trang sách cũ hôm nay mở lại
Sông núi hờn như tiếng thở dài
Chiến chinh nào đã công thành để
khép lại trang đời một cuộc chơi!


TOÀN NHƯ

(1)   Mùa Hè Đỏ Lửa, Bút ký chiến tranh của Phan Nhật Nam

hive-didver6.gif
bottom of page