top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

KHI VỀ NGANG ĐỒN CŨ

Đâu những ngày qua rạng chiến công

Và đâu khói súng đượm cay nồng

Xưa sao ngạo nghễ bao hào lũy

Nay lại tiêu điều một bến sông

Đất nước thanh bình thôi máu lửa

Dân tình thống khổ mắc xiềng gông

Bao nhiêu kỷ niệm mùa tao loạn

Đã khuất mờ theo dấu ngựa hồng


Nguyễn Kinh Bắc

Cầu Sông Bé

Xuân 1980

hive-didver6.gif
bottom of page