top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

LỬA THIÊNG THIÊU RỤI BẠO QUYỀN

Đứng dậy mau đòi đất của ta

Hiểm nguy gian khổ cũng không hà

Bao năm cưỡng chiếm hầu thao túng

Mấy bận gian lừa ý chẳng tha

Tài sản người dân từ nước mắt

Uy quyền nô Hán thuộc vương ma

Con đường duy nhất khơi nguồn sống

Thắp lửa muôn nơi đốt bọn tà


Lâm Hoài Vũ

(Trích thi tập Giấc Mơ Hoa)

hive-didver6.gif
bottom of page