top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

MỘT LẦN GẶP GỠ

(Kính tặng Cố TGM Nguyễn Văn Thuận

và quý bạn cùng chung chuyến lưu đầy)


Một lần con đến với Cha

Mùa đông 76, đường ra lưu đầy

Chiếc Hồng Hà, than bụi bay

Như niềm đau cứ đọng hoài trên mi

Yêu thương, Cha có tội gì ?

Chính con đã biết lỗi nầy do con

Chính con, trách nhiệm không tròn

Đắm trong hoan lạc, cố bon chen đời

Cũng biết khóc, cũng tập cười

Cũng khoe áo mão, cũng lời dối gian

Ngờ đâu, rã giấc mộng vàng

Mà dư vị đắng lại còn cay thêm

Buồn thay, hạnh phúc con tìm!

Còn Cha "Hy vọng" vươn lên tràn đầy

Một lần gặp gỡ bèo mây

Hoa đời nở rộ nẻo ngay đàng lành.


(14/11/1996)

Cựu Đại Úy CSQG Trần Văn Chính

hive-didver6.gif
bottom of page