top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

NHỚ LỜI CỤ THIỆU

Cụ bảo: "Đừng Nghe...Mà Hãy Nhìn..."

Ngẫm càng thấm thía, đúng như in

Nếu tâm niệm ấy hằng ghi khắc

Thì lập trường kia gắng giữ gìn

Bọn chúng đã từng chơi mánh bịp

Bao người vẫn cố trải lòng tin

Về làng, đú đởn khoe vung vít

Chẳng biết mình sa bẫy mẹ mìn


Trạng Phét

hive-didver6.gif
bottom of page