top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

QUỐC HẬN 30/4/1975

Bốn bảy năm tròn vẫn tối đen
Hỡi người con Việt nhớ hay quên?
Lô nhô nón cối đi ngơ ngáo
Lúc nhúc dép râu bước láo liên
Nay đã giày Tây mang áo vest
Và còn xe ngoại gắn ăng ten
Rõ ràng không thể ngồi yên được
Mà hãy đồng lòng cùng đứng lên./.


Trần Quốc Nại

hive-didver6.gif
bottom of page