top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

TẾT XỨ TUYẾT

Xứ lạnh vào đông rét ngút ngàn
Là mùa quê cũ đón Xuân sang
Tuyết bay ngoài cửa như đàn én
Tuyết réo bên song tựa tiếng đàn
Tuyết đọng trên cành thay bướm trắng
Tuyết chen trong lá thế mai vàng
Tết không pháo đỏ không hoa thắm
Người Việt đón Xuân vẫn rộn ràng.


Lê Hữu Nghĩa

hive-didver6.gif
bottom of page