top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

Thơ Xướng Họa

Hỏi thăm Huynh trưởng khỏe hay chưa?
Muốn đến tận nơi, ý mới vừa.
Khổ nỗi tuổi đời nay yếu sức,
Hiềm vì nội lực chẳng như xưa.
Những mong Như Ngã* chân luôn cứng,
Hằng muốn Cóc Xanh* chí mãi thừa.
Rượu sẵn luống chờ ai đối ẩm,
Trăm hồ chắc đủ để mình cưa?!


CÓC CHAY

8-26-2021

* Như Ngã, Cóc Xanh

là 2 bút hiệu của anh NĐT

Khỏe hẳn thưa rằng chắc vẫn chưa
Cảm ơn biết nói sao cho vừa
Tuổi già chẳng thể như ngày trước
Sức trẻ còn đâu giống lúc xưa
Bữa trước hồn thơ bỗng lỗi nhịp
Hôm nay chữ nghĩa thấy dư thừa
Rượu ngon đối ẩm bạn đừng đợi
Muốn lắm nhưng nào có dám cưa.


CX

27/8/2021


LGT:  Vừa qua anh Nhữ Đình Toán (K1), người phụ trách Trang Nhà HVCSQG-VNCH  bất ngờ phải vào bệnh viện cấp cứu đã khiến nhiều bạn bè, thân hữu quan  tâm thăm hỏi. Một trong những người bạn ấy là anh Trần Bửu Giao K2 đã  gởi những lời HỎI THĂM bằng một lá thơ ngắn kèm theo một bài thơ như  sau:


“Niên huynh Nhữ-Đình-Toán quý mến,
Tình cờ vào CNN (website K1) của Nguyễn-Công-Vinh mới hay anh bị bệnh,  Cóc Chay vội gọi 3 lần nhưng không ai bắt phone. Vì vậy, xin mượn bài  thơ nầy như một lời thăm hỏi thật chân tình.
Kính chúc niên huynhh mau khỏe mạnh và luôn an bình trong cuộc sống.HỎI THĂM

TRẢ LỜI

hive-didver6.gif
bottom of page