top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

Thơ Xướng Họa

Cách nửa bán cầu đất nước tôi,

Đường về sương tuyết cách ngăn rồi.

Con thuyền ngược gió neo bờ lạ.

Chất một khoang đầy …thương nhớ ơi!


Tuệ Nga

Gần nửa đời người xa quê tôi,

Gian ác làm nên vách ngăn rồi.

Đồng bào xử tệ hơn người lạ!

Vì đâu nên nỗi, mẹ Việt ơi!


Lê Phương Lan

KHOANG ĐẦY

VÌ ĐÂU

hive-didver6.gif
bottom of page