top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGUYỄN KINH BẮC

Những ngày nắng đẹp chốn tha phương

Phất phới cờ bay khắp nẻo đường

Ba sọc đỏ tươi bầu nhiệt huyết

Một nền vàng thắm đất quê hương

Đã nghe ấm lại hồn vong quốc

Mà ngỡ bùng lên lửa chiến trường

Nhớ thuở giày sô cùng áo trận

Nhạc lòng như trỗi khúc yêu thương

bottom of page