top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LÂM HOÀI VŨ

Nhớ lại ngày xưa sao vấn vương!

Hồn thiêng sông núi gọi lên đường

Chiến công hiển hách ghi quân sử

Hỏa tuyến vang rền pháo đối phương

Áo trận phai mầu ươm khói súng

Thái dương bừng ánh đẫm hơi sương

Hào hoa phong nhã về thành phố

Sánh bước bên nàng vẹn sắc hương


01/7/2022

bottom of page