top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

MẠC PHI HOÀNG

(Kính dâng hương hồn Trung tá CSQG Nguyễn văn Long)


N gười đã chết đã đi vào lòng đất
G iữa công trường tổ quốc một mùa xuân
U y vũ hiên ngang giáp mặt tử thần
Y chiến gọn gàng huân chương cảnh phục
E phải sống trong ê chề tủi nhục
N gười quyết tâm tìm cái chết vinh quang
V à hôm nay qua thử thách thời gian
A nh hùng tử mà khí hùng bất tử
N gười sẽ sống đời đời trong lịch sử
L òng trung trinh son sắt rạng nghìn thu
O anh liệt thay người cảnh sát năm nào
N ằm thanh thản bên tượng đài tuẫn tiết
G ương chính khí sáng soi nòi giống Việt.

bottom of page