top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THANH HOÀNG

Thương quá thương !!!

Hoa màu đất quê mẹ

Đẹp vô vàn trân quý mãi trong tôi !!!

Giờ nhìn lại lòng không khỏi bồi hồi

Vì màu áo trọn cuộc đời tận hiến !

Nhớ năm nao, ngày giã từ Học Viện

Bộ Cảnh phục Dã Chiến khoác vào người

Rất hào hùng phong cách tuổi đôi mươi !

Gót giày lê khắp bốn vùng chiến thuật

Chí nam nhi quyết kiên cường bất khuất

Tuổi thanh xuân, tuổi uy dũng, hiên ngang

Bầu nhiệt huyết đầy khí phách tiềm tàng

Nguyện sắt son vẹn câu thề : "sát Cộng" !!!

bottom of page