top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGUYỄN KINH BẮC

Đâu những ngày qua rạng chiến công

Và đâu khói súng đượm cay nồng

Xưa sao ngạo nghễ bao hào lũy

Nay lại tiêu điều một bến sông

Đất nước thanh bình thôi máu lửa

Dân tình thống khổ mắc xiềng gông

Bao nhiêu kỷ niệm mùa tao loạn

Đã khuất mờ theo dấu ngựa hồng


Cầu Sông Bé

Xuân 1980

bottom of page