top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LÂM HOÀI VŨ

Đứng dậy mau đòi đất của ta

Hiểm nguy gian khổ cũng không hà

Bao năm cưỡng chiếm hầu thao túng

Mấy bận gian lừa ý chẳng tha

Tài sản người dân từ nước mắt

Uy quyền nô Hán thuộc vương ma

Con đường duy nhất khơi nguồn sống

Thắp lửa muôn nơi đốt bọn tà


(Trích thi tập Giấc Mơ Hoa)

bottom of page