top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TRẠNG PHÉT

Thời cụ: nông dân có ruộng cày

Nghĩ càng nuối tiếc, ngậm ngùi thay

Xưa sao hạnh phúc chan hòa nhỉ?

Giờ lại điêu linh đến thế này!

Cả nước căm hờn chung một nỗi

Bao người thống khổ trắng hai tay

Nhân danh "giải phóng", vào ăn cướp

Muốn chửi: "Tiên sư bố chúng mày!"

bottom of page