top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

PHIẾN NGUYỄN

Từ xa xôi em trở về quê mẹ
Nhân ngày tưởng nhớ Chiến Sỹ Trận Vong
Chiêu hồn nhập mộ anh linh vất vưởng
Xác thân tan rữa không nấm mồ chôn
Bao Anh kiệt bỏ mình nơi chiến địa
Không nắm tro tàn hương khói vợ con
Hay nằm xuống nơi núi rừng lao cải
Biết đâu tìm chốn cùng cốc thâm sơn
Ôi những người con son sắt trung trinh
Bao lâu rồi hoang lạnh chốn u minh
Lạc lối phong trần tháng ngày cô quạnh
Vinh danh Anh xin đốt nén hương tình

bottom of page