top of page
Banner edge

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THO 1.png
THO 2.png
VANA NGUYEN

Bạn Hiền còn nước mắt không,

Khóc thương Cố Quốc cõi long vương mang?

Khóc cho thân phận tan hàng,

Cho người thiếu phụ bàng hoàng bơ vơ.

Khóc cho con trẻ ngây thơ,

Giữa đời lạc lõng mịt mờ tương lai.

Trong tù đếm những năm dài.

Bây giờ ta gởi hình hài xứ xa.

Tháng Tư nước mắt chan hòa,

Tháng Tư còn mãi thiết tha nỗi buồn.

bottom of page