top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LÊ HỮU NGHĨA K1

Mỗi năm lũ khỉ vẫn tưng bừng
Ba chục tháng Tư tự hứng tung
Thống nhất muôn người chôn dưới biển
Tự do triệu kẻ chết trong rừng
Quang Vinh vai gánh ngàn công nợ
Ưu việt cổ đeo mấy lớp thừng
Đó chỉ hỡi ơi Ngày Quốc Nhục
Có chi hãnh diện để ăn mừng !!!


LHN

bottom of page