top of page
Banner edge

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THO 1.png
THO 2.png
NGUYỄN KINH BẮC

Mỗi tháng tư đen, chạnh nỗi đời

Ngậm ngùi trong buổi sáng ba mươi

Đã thương kẻ ở sầu bao kiếp

Lại xót mình đi giạt mấy trời

Từ lúc lưu vong hằng khắc khoải

Khi mùa chinh chiến vẫn khôn vơi

Dẫu ta chẳng phải người Chiêm Quốc

Lòng cũng buồn như những tháp Hời!

bottom of page