top of page
Banner edge

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THO 1.png
THO 2.png
TRẠNG PHÉT

Cụ bảo: "Đừng Nghe...Mà Hãy Nhìn..."

Ngẫm càng thấm thía, đúng như in

Nếu tâm niệm ấy hằng ghi khắc

Thì lập trường kia gắng giữ gìn

Bọn chúng đã từng chơi mánh bịp

Bao người vẫn cố trải lòng tin

Về làng, đú đởn khoe vung vít

Chẳng biết mình sa bẫy mẹ mìn

bottom of page