top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGUYỄN KINH BẮC

Từ khi lưu lạc ở muôn phương

Chiến sĩ chưa nguôi hận chiến trường

Bốn chục năm hờn pha huyết lệ

Một ngày súng gãy khiến tang thương

Bóng quê yêu dấu còn xa lắc

Hồn nước mênh mang đến lạ thường

Xin được tạ ơn đồng đội cũ

Ngậm ngùi mặc niệm phút dâng hương

bottom of page