top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

PHIẾN NGUYỄN

Tôi đến đây lúc tuổi đời đúng ngọ

Khi bạo quyền trấn lột hết sức hơi

Ngót 10 năm trong ngục tù lao cải

Rồi đọa đày qua thủy lợi xung công


30 năm thảnh thơi nơi xứ lạ

Quên thời gian quên cả cuộc truân chuyên

Nguồn vui sống mãi mê theo ngày tháng

Đoạn đường trần mong sao được dài thêm


Cám ơn ai ngày Tạ Ơn nước Mỹ

Vòng tay nào cứu vớt kẻ khốn cùng

Thân ngã ngựa được vào vùng đất hứa

Niềm vui khắp lối ngập trời gấm nhung


bottom of page