top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LÊ HỮU NGHĨA

Xứ lạnh vào đông rét ngút ngàn

Là mùa quê cũ đón Xuân sang

Tuyết bay ngoài cửa như đàn én

Tuyết réo bên song tựa tiếng đàn

Tuyết đọng trên cành thay bướm trắng

Tuyết chen trong lá thế mai vàng

Tết không pháo đỏ không hoa thắm

Người Việt đón Xuân vẫn rộn ràng.


bottom of page