top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TUYẾN LÊ (Sydney)

Đến tuổi về hưu sống cảnh nhàn

Nhìn đời ngán ngẫm ngục trần gian

Quên đi quá khứ đừng than thở

Nghĩ đến tương lai chẳng thở than

Dương thế trăm năm sinh thọ phúc

Thiên đường vạn kiếp tử bình an

Tu thân tích đức tâm thanh thản

Trút bỏ hơn, thua sống nhẹ nhàng.

bottom of page