top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TỐNG PHƯỚC KIÊN

1

Ta ra đi kể từ dạo ấy
Vượt sóng cồn vượt mấy sơn khê
Sau lưng núi biếc làng quê
Giã từ thân tộc bạn bè yêu thương
Bỏ lại hết trăm đường cay đắng
Tháng tư buồn mất trắng non sông
Đoạ đày tủi nhục chất chồng
Tự do chẳng có, ánh hồng mây che
Nhờ ơn trên đưa ghe tới bến
Được Hoa Kỳ cho đến định cư

2

Nơi nầy thơm thảo có dư
Trải lòng từ ái đẹp như thiên thần

Quê hương mới nghìn lần thông thoáng
Khắp phố phường rợp bóng cờ hoa
Đa văn đa sắc hài hòa
Người người như thể một nhà bên nhau
Nhờ tự do cháu con thăng tiến
Xóa niềm đau quốc biến gia vong
Hết rồi một thuở xiềng gông
Ân sâu nước Mỹ tấc lòng khắc ghi.

TPK

bottom of page