top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

KIỀU VŨ

Miếu Thờ Cố ĐT Nguyễn Đình Bảo Trên 

Đồi Charlie Trước và Sau Khi Bị Đập Phá


1

Ngôi miếu nhỏ chơ vơ trên đồi vắng

Phơi thân cùng nắng gió mưa sa

Nơi an nghỉ những người con Đất Mẹ

Lặng lẽ đơn sơ một “mái nhà”


Charlie đồi máu hè đỏ lửa

Thiên thần mũ đỏ giữa sa trường

Ngựa trời vó mỏi trên đồi gió

Vị quốc vong thân -ánh sao rơi!…


… Nửa thế kỷ vẫn ngùn ngụt sóng

Sóng căm thù trên xác anh em

Rễ cây xuyên mồ!… “Thương Tiếc” đổ!…

Miếu nhỏ Charlie cũng nát tan!…

2

Vẫn tráo trơ hợp hòa hợp giải

Vẫn ăn mừng trên xác đồng bào *

Thương binh “ngụy” cả cuộc đời tan nát!…

Lê thân tàn sau cuộc “đổi đời”(!)


-Đổi đời Ba Mươi tháng Tư

-Trả thù bất tận từ loài cộng nô!…

Cộng sản còn -“vết nhơ” nhân loại

Phải diệt vong, không thể đổi thay!…


Cộng Hòa người lính xưa nay

Hoa trên đầu súng, sáng ngời chính tâm

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa

Đóa Hoa Bất Tử Việt Nam Lạc Hồng!…


18.02.2023

bottom of page