top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

BẠCH LOAN - LỆ KHANH

BÀI XƯỚNG

Tháng Bốn ba mươi thật não nề,

Mây mù giăng kín cả sơn khê.

Cuồng quân lũ lượt từ muôn nẻo,

Nghĩa sĩ bôn ba khắp tứ bề.

Mẹ Việt âm thầm rưng ngấn lệ,

Dân Nam thảng thốt ngỡ cơn mê.

Quê hương khốn khổ từ khi ấy,

Bạn hỡi, mau về chiếm lại quê.

Bạch Loan

BÀI HỌA

Gánh nặng non sông chẳng dám nề,

Cho dầu muôn khổ vạn nhiêu khê.

Lòng son cương quyết không dời đổi,

Chí cả kiên gan vượt mọi bề.

Tủi nhục năm xưa anh vẫn nhớ,

Điêu linh ngày nọ chị nào mê?

Đứng lên xiết chặc nghìn tay lại,

Quét sạch giặc thù, cứu lấy quê.

Lệ Khanh

bottom of page