top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

PHAN HUY

LGT:   Tác giả PHAN HUY là một nhà thơ 

nổi tiếng Miền bắc, sau khi Miền  Bắc 

“giải phóng” Miền Nam, ông bật khóc 

giữa lòng Sài Gòn và sau đó  viết  bài  thơ:


1. Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói

Với Miền Nam, miền đất nước điêu linh

Một lời cảm ơn tha thiết chân tình

Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.

Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất”

Tôi đã vào một xứ sở thần tiên

Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền

Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.

Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục

Mở mắt to nhìn nửa nước anh em

Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền

Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.

Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động

Đất nước, con người, dân chủ tự do

Tôi đã khóc ròng, đứng giữa thủ đô

Giận đảng, giận đoàn, bao năm phỉnh gạt.

Sinh ra, lớn lên, sau bức màn sắt

Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu”

Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều

Con người nói năng như là chim vẹt.


2. Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng

Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh

Đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lê nin

Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.”

Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng

Xã hội thụt lùi, người kéo thay trâu

Cuộc sống xuống thang, tính bằng tem phiếu

Thân phận con người chẳng khác bèo dâu.

Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối

Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh

Biết được nhân quyền, tự do, dân chủ

Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.

Cảm tạ Miền Nam soi đường chỉ lối

Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng

Của Hùng Vương, quốc tổ giống

Rồng Tiên Chớ không phải Các Mác và Lê Nin ngoại tộc.

Cảm tạ Miền nam mở lòng khai phóng

Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu

Mà trước đây tôi có biết gì đâu

Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ

Cảm tạ Miền Nam một thời làm chiến sĩ

Chống lại Cộng nô cuồng vọng xâm lăng

Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỉ

Dù không thành công cũng đã thành nhân.

bottom of page