top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

ĐÀO THỊ ĐIỆP (Trích trong Kỷ Yếu K1)

1

Kể ra tự cổ chí kim,

Khóa Một Học Viện (mới) có thêm Cò Bà.

Từ sau Khóa ấy trở ra,

Vì chăng trứng lép toàn là Cò Ông?

Giật mình chạy hỏi Cò Công (1)

Ông Cò mới phán tưởng mong chuyện gì.

Anh em xin hãy quay về,

Hỏi xem Cụ Mộc (2) sao chê đàn bà?

Sờ cằm cụ ngẩn người ra,

Cũng vì cái thói đàn bà lôi thôi.

Học Luật, Quân Sự ngất trời,

Hở ra mấy chị lại lôi thơ tình.

Đọc rồi nước mắt linh tinh,

Hỏi sao ta lại hóa mình công an.

Chín tháng ta đã bảo chàng,

Nay thì đã lỡ dở dang mất rồi.

Thụ huấn thì chẳng muốn ngồi,

Nhấp nha nhấp nhổm thôi tôi muốn chồng.

Bằng chứng là chị Cẩm Hồng,

Mới học 2 tháng đã dông ra ngoài.

2

(Giấy) Báo Hỷ để lại thay bài,

Các chị dài dài rồi cũng như ta.

Cụ Mộc vội trình Tổng Nha,

Việc tuyển Cò Bà từ đó lắng im.

Thấm thoắt gần một thập niên,

Học Viện im lìm như thể nhà tu.

Đồi Tăng Nhơn Phú âm u,

Cạnh Trường Võ Bị có từ lâu năm.

Thủ Đức có tiếng về nem,

Nay thêm Học Viện tiếng tăm như cồn.

Nhưng rồi biến cố tang thương,

Cò Bà bồng bế Cò Con vào tù.

Đâu phải vì các Cò khờ

Mà vì vận nước tới giờ suy vong.

Nghĩ mà tức giận cành hông,

Đồng Minh bội phản nên nông nỗi này.

Bây giờ hội ngộ nơi đây,

Thiên Nga còn lại hãy vui vầy bên nhau.


Cò Công: Đại Tá Trần Minh Công, 

Nguyên Viện Trưởng HVCSQG (1970-1975)

Cụ Mộc: (Cố) Đại Tá Đàm Trung Mộc, 

Nguyên Viện Trưởng sáng lập HVCSQG (1966-1970)

bottom of page