top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LÝ THỤY Ý

1

Nụ hôn còn níu mùi hương

Trái tim còn níu

Nhớ thương một thời !

Nghiêng chiều

Cho lá vàng rơi

Nghiêng vai...

Cho giấc mơ đời trôi xuôi

Nghiêng ly

Chất đắng cạn rồi

Nghiêng chân...bước ngược

Phía đời...không anh!

SÀI GÒN

Đèn đỏ, đèn xanh

Những tên đường lạ

Đã thành...đường quen !

Một chiều

Tìm lại EDEN

Loanh quanh...

Mới nhớ...đổi tên mất rồi !

Một chiều...

Tôi chợt tìm...tôi !

2

Cô nàng tóc tém...

Hay cười...mím chi...

Lan man...

Lại tiếc Xuân thì

Nhớ Người

Nhớ cả treilli bạc màu

Theo dòng nghiệt ngã

Tìm nhau

Cuồng- xoay- va- đập

Trắng đầu...không hay!

Người biệt xứ

Kẻ lưu đày

Biết đâu trên cuộc đời nầy

Dung thân...!

Xé đôi

Chiếc áo phong trần

Gói trăm năm...

Giữ một lần hẹn xưa...


Sài Gòn - 8 / 10 / 2023

bottom of page