top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGUYỄN MINH THANH

* Ngậm ngùi tưởng niệm Tướng quân Trần Văn Hai !!

1

Con bất hiếu chút tiền xin dâng Mẹ

Và, Mẹ ơi vĩnh biệt kể từ đây

Ngóng tin con, Mẹ vò võ từng ngày

Mắt thăm thẳm nơi con đang đồn trú..!!


Đạo làm Tướng nhìn non sông thất thủ

Mà, với con không biết tính làm sao

Ngày qua ngày ăm ắp quặn lòng đau

Trước tình thế biển trào làn Sóng Đỏ..!!


Hỡi chiến hữu, đệ huynh hằng gắn bó

Cùng tử sanh dày dạn gội phong sương

Để bây giờ trước ngưỡng cửa thê lương

Xin vĩnh biệt, cảm ơn, chào tất cả..!!


Sông Nuí ơi! Nghẹn ngào ta từ giã

Nghe thẹn lòng không giữ được Núi Sông

Bao năm ròng chiến đấu để bại vong

Tiếc xương máu thấm vào lòng mạch đất..!!


Bao: quả phụ, cô nhi, và thương tật

Những mảnh đời lây lất lắm tai ương

Dòng sông dài lênh láng máu Quê Hương

Đang oằn oại dưới tà dương đẫm lệ..!!


2

Cờ Vàng ơi! Tung bay, từng ngạo nghễ

(Máu anh hùng tô điểm thắm Cờ Nam)

Rồi bây giờ Cờ rũ nhuốm màu tang

Màu ảm đạm lan tràn lên Tổ Quốc..!!


Núi Sông ơi! Ngậm ngùi ngươi đã mất

Thì ta còn sống nhục để làm chi

Xót phần mình chưa trọn phận nam nhi

Hận đành phải vĩnh ly vì đại cuộc..!!


Kính lạy Mẹ, cho con đền nợ nước

Nhớ Me nhiều, nhiều lắm trước lâm chung

Chút tiền lương kính gởi Mẹ chi dùng

Trong những lúc con không còn lo cho Mẹ..!!


Cúi lạy Mẹ, nguôi ngoai về con trẻ

Gắng giữ gìn sức khỏe Mẹ hiền ơi

Phần Em, giùm nuôi dạy lũ con côi

Vĩnh biệt nhé, Mẹ ôi, con vĩnh biệt!!


Tổ Quốc ôi! Nỗi đau gào thống thiết

Dòng Cửu Long sóng biếc... vỗ thiên thu

Hỡi những người gieo lửa máu âm mưu

Để lịch sử đời đời sau phê phán..!!


(Mùa Quốc Hận)


*Tướng Trần Văn Hai (1929 - 1975), người Cần Thơ, 

tốt nghiệp khoá 7 trường VBQGVN, 

cựu Tư lệnh SĐ 7/ BB.

Ngày 30 - 4 - 1975  trước khi uống độc dược, 

Ô. đã tận  tay trao tùy viên Tr/Úy Hh v Hoa 70.000$ 

nhờ đưa Mẹ già đang ở SG !!  Được hung tin, 

ngay sáng sớm hôm sau, bà Mẹ già mưu trí, 

cùng Tr/Úy Hoa  tìm cách cấp tốc đưa thi hài 

Ông về an táng tại Gò Vấp, SàiGòn..!!

bottom of page