top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TRƯƠNG CHI

1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản,
  Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ,
  Bao nhiêu năm viết "Độc lập - Tự do"
  Và hạnh phúc nhưng chưa từng thấy thế,


2. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ
  Đều lắm tin vào lịch sử  Đảng truyền
  Họ nói rằng: Bác là Thánh, là Tiên
  Người đưa nước thoát khỏi vòng nô lệ


3. Nhưng trong tôi thắp muôn vàn lý lẽ
  Cuộc chiến nào mà Đảng thắng -Nước thua?
  Dân làm giặc mà Đảng lại làm vua
  Trên danh nghĩa kẻ tôi đòi trung hiếu


4. Đất nước tôi tất thảy do Đảng liệu
  Đảng phân công quản lý hết cuộc đời
  Từ cây kim, sợi chỉ đến chén cơm, manh áo rách nát, nhỏ nhoi
  Thì tất cả đều nhờ ơn của Đảng


5. "Yêu Tổ Quốc" có nghĩa là "Yêu Đảng"
  "Chống Chính quyền"là "phản bội quê hương"
  Bao người vì non sông với niềm tin vào

ngày mai nước Việt hùng cường
  Đều lần lượt chịu tù đày khổ ải


6. Đất nước tôi có gì không độc hại
  Từ thức ăn, nước uống đến không khí ô nhiễm tràn lan
  Từ nhu yếu phẩm của đứa trẻ sơ sinh đến 

cụ già lìa khỏi trần gian
  Đều tẩm độc vào xác-hồn nước Việt


7. Có nơi đâu mà người dân thua thiệt
  Bằng thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa thế này không?
  Máu dân oan đã nhuộm đỏ sông Hồng
  Loài hung bạo chiếm hết Trời - Đất - Biển


8. Đất nước tôi với mọi điều trái ngược
  Ngược văn minh, ngược tiến hóa loài người
  Những phát ngôn của viên chức nực cười
  Ngược đời thế, nhưng"tài tình lãnh đạo"


9. Ươn hèn nhất, bọn Bút nô-Truyền giáo!
  Với hàng trăm tờ báo, đài vô tuyến-truyền hình
  Ngoài mỵ dân, ru ngủ, chỉ những tin "cướp, giết, hiếp"

hay bản nhạc"đúng quy trình"
  Còn nhục nước, họa dân thì muôn đời im lặng


10. Đất nước tôi với sưu cao thuế nặng
   Còn hơn thời phong kiến, thực dân
   Những trạm "BOT"mọc lên khắp tỉnh thành
   Cùng hàng vạn "Áo Vàng" chực rình thu mãi lộ


11. Ôi chân lý mà bao người "giác ngộ"
   Làm suy đồi đạo đức mấy ngàn năm
   Đưa Quốc dân vào chia rẽ-thù hằn
   Và kiềm tỏa đường tương lai dân tộc

12. Đất nước tôi mất dần vào Trung Quốc
   Mất Hoàng Sa rồi mất đến Trường Sa
Mất Biển Đông, Bản Giốc, rồi những nơi 

trọng yếu của nước nhà
   Đảng biết rõ nhưng làm ngơ tất cả


13. Từ có Đảng biết bao điều tai họa
   Như mệnh Trời muốn thử thách người Nam
   Mà Đảng vẫn huênh hoang nào "Thắng lợi vẻ vang"
   Nào "Thời đại Hồ Chí Minh" nào "Dân giàu Nước mạnh"


14. Đảng hào nhoáng với ngai vàng lấp lánh
   Còn dân đen thì đói khổ nghèo nàn
   Những Ủy ban, Hội đồng...đều mang mác "Nhân dân"
   Chỉ kho bạc là của riêng "Nhà Nước"


15. Đổi mới rồi kiến tạo với bao đời Thủ tướng
   Bao đời Tổng bí thư từ Chinh, Duẩn, Linh, Mười...
   Bao sai lầm mà Đảng chẳng nên người
   Sợi kinh nghiệm rút kiếp nào cho hết


16. Đảng cứ sống và Dân thì cứ chết
   Cứ chết dần trong mơ ước tàn phai
   Trong căn bệnh ung thư hay tai nạn 

giao thông...rồi sẽ đến một mai
   "Chết từ từ "để giết nòi giống Việt


17. Tôi xấu hổ khi nói cùng thứ tiếng
   Và viết chung ngôn ngữ với một Đảng đê hèn
   Hít thở bầu khí quyển màu đen
   Bóp nghẹt Tự do ở dưới triều Cộng Sản


18. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng sản
   Nhưng tôi là một người Việt Tự do
   Trong tim tôi là lý tưởng Quốc Gia
   Và chính nghĩa là chủ trương Dân tộc


19. Xin cảm ơn những tấm gương bất khuất
   Và những người yêu nước của hôm nay
   Đã dấn thân vào những chốn đọa đày
   Vẫn khí khái cất cao lời tranh đấu


20. "Ghét Cộng Sản" chẳng bao giờ là xấu
   "Yêu Đồng Bào" từ giòng máu Việt Nam
   Chúng ta là con cháu xứ Văn Lang
   Và thề quyết làm sáng danh Hồng-Lạc


21. Hỡi những người trai, cô gái Việt
   Hãy đứng lên vì non nước lầm than
   Diệt bá quyền, lật đổ lũ tham tàn
   Cho không thẹn với hồn thiêng sông núi


22. Hãy bước đi theo tiếng đời thúc gọi
   Triệu tấm lòng vì nước-quê hương
   Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương
   Mang ý chí Diên Hồng xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ ./.


( Do K1 Trần Quốc Nại sưu tầm và chuyển )

bottom of page