top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TỐNG PHƯỚC KIÊN

1

Chúa buồn trong hang đá

Bên cung thánh giáo đường

Nhìn nhiễu nhương trần thế

Xót xa một niềm thương

Cứ mỗi mùa tuyết xuống

Lại tuởng niệm Giáng Sinh

Chúa xuống trần cứu độ

Ban ơn phúc an bình

Năm nay Ngài lại đến

Giữa tao loạn trần gian

Chiến tranh cùng dịch bệnh

Bao kiếp người gian nan

Bên trời Âu thống khổ

Đất nước Ukraina

Bị Putin tàn phá

Dân chết, đói, không nhà

2

Còn bên trời Châu Á

Bởi họ Tập chuyên quyền

Quyết Zero Covid

Dân bị nhốt hóa điên

Rồi từ Âu tới Mỹ

Các lãnh đạo quốc gia

Vì tham vọng quyền thế

Dùng thủ đoạn xấu xa

Khắp nơi trên thế giới

Lạm phát đang hoành hành

Phải thắt lưng buộc bụng

Cơ khổ cho dân lành

Hơn hai ngàn năm lẻ

Chúa vẫn xuống cứu đời

Nhưng lòng người chai đá

Thương Chúa quá, Chúa ơi.

bottom of page