top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

CỰU Đ/U TRẦN VĂN CHÍNH, Dallas/Forworth

Tặng Người Thương

1

Anh sẽ đưa em về quê mẹ

Để ngắm hàng cau kỷ niệm cha

Buồng cau ươm đỏ màu thương nhớ

Như máu con tim chảy nhạt nhòa

Nhưng sẽ là bao giờ hở em

Tháng năm như lá rụng triền miên

Thân én võ vàng nơi đất khách

Mùa Xuân chẳng có biết đâu tìm?

Mùa Xuân chờ đợi đến bao giờ

Mà nghe hiện tại nỗi bơ vơ

2

Đá sỏi cũng còn lên tiếng khóc

Huống chi là thân thể thịt da

Trằn trọc đêm đêm vọng cố hương

Lời hứa cho em muốn vẹn tròn

Biển vẫn chia đôi bờ vỹ tuyến

Làm sao tát cạn hết yêu thương

Em ơi, ở tận giải Ngân hà

Có buồn ray rứt nỗi chia xa

Thời gian rồi sẽ lùa Đông lại

Lấp kín đường xưa, tan ước mơ.

bottom of page