top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LỆ KHANH - TRẦN BỬU GIAO - K2

1

HỌC  để giúp đời lưu tiếng tăm,

VIỆN  nầy cao quý tựa Hàn Lâm.

CẢNH  gần xa lộ người hay ngắm,

SÁT  rặng đồi thông hữu khách tầm.

QUỐC  biến đổ bao dòng máu thắm,

GIA  vong nén mãi lệ hờn căm.

VIỆT  Thường yêu dấu giờ xa thẳm,

NAM  quốc muôn trùng vẫn tối tăm !!!


3

Hằng vẫn hướng về Tổ quốc ta,

Anh em một dạ đẹp hơn quà.

Diệt thù đệ góp tâm cùng trí,

Trừ bạo huynh thêm sức với đà.

Tiết liệt, can trường luôn sáng chói,

Hào hùng, bất khuất mãi nguy nga.

Non sông gấm vóc qua hồi bĩ,

Dân tộc rồi đây sẽ hợp hòa.

2

Học Viện chung lòng vạn đóa hoa,

Đa Năng tải đạo giữ sơn hà.

Lời thơ như thể ngàn cung nhạc,

Vần điệu khác nào vạn tiếng ca.

Trang trải nỗi sầu khi khốn khó,

Xẻ chia tâm sự lúc xa nhà.

Bao năm lưu lạc phương trời lạ,

Hằng vẫn hướng về Tổ quốc ta.bottom of page