top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TOÀN NHƯ

1

Tháng Tư đọc lại trang sách cũ
Mùa Hè Đỏ Lửa (1) rực trời xưa
Một thời binh lửa như quanh quất
Vang vọng trong ta tự thuở giờ.


Tháng Tư ngày ấy buông tay súng
Mấy mươi năm đó xót xa buồn
Tưởng như dâu bể là hư ảo
Chữ nghĩa buồn tênh đến lạnh lùng.


Chuyện xưa những ngày xa tít tắp
Một thời trai trẻ ngút ngàn xa
Đường mây nào đã chim bay mỏi
Như giấc kê vàng mới hôm qua.

2

Hôm nay chốn tạm lòng se thắt
Bạn hữu bốn phương người mỗi nơi
Gặp nhau hào khí đầy trong mắt
Mà ngậm ngùi tâm sự đầy vơi.


Trang sách cũ hôm nay mở lại
Sông núi hờn như tiếng thở dài
Chiến chinh nào đã công thành để
khép lại trang đời một cuộc chơi!


(1)  Mùa Hè Đỏ Lửa, Bút ký chiến tranh của 

Phan Nhật Nam

bottom of page