top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

ĐỒNG DI ĐỖ HÀ (1/2013)

* gởi Cư, Toán và các bạn K1


1/ …45 năm đã trôi qua
Tôi vẫn nhớ đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân
Đêm cây cầu Trường Tiền nổ tung gãy nhịp
Đêm của người thầy dạy triết trường Quốc Học
Đêm của người sinh viên Văn khoa ở đầu đường Đập Đá
Đêm của bạn tôi dân vạn chài dưới chân cầu Gia Hội
Về cùng đoàn quân Việt cộng bất ngờ đánh chiếm Huế


2/ Tôi vẫn nhớ
Sáng mồng Một Tết
Bạn tôi Hoàng Khê ở An Cựu  (1)
Bị bắt lôi ra chợ
Bắn
Thay pháo mừng Xuân
Tôi vẫn nhớ
Bạn tôi Nguyễn Văn Lợi ở Bến Ngự (1)
Bị bắt lôi ra khỏi nhà
Bắn
Thay pháo mừng Xuân
Tôi vẫn nhớ
Bạn tôi Phan Cháu ở Thành Nội (1)
Bị bắt lôi ra sau vườn
Bắn
Thay pháo mừng Xuân

3/ Tôi đã biết 26 ngày đoàn quân giải phóng Huế
Đem trải khăn tang suốt dòng Hương Giang
Giết hơn năm ngàn oan hồn vất vưởng
Bị bắn, đập đầu hố chôn tập thể
Từ Thành Nội, Bãi Dâu, Phú Vang, An Cựu, Nguyệt Biều
Tội tình chi người Huế của tôi


4/ Những người tôi quen giờ gần Đất xa Trời đang ở Huế
Tại sao họ không nói một lời ăn năn … một sự thật
Cuộc thảm sát lạnh lùng đau thương nhất lịch sử giống nòi
Thắp nén hương lòng trước bao oan hồn khi xuân về Tết đến
Bàn tay nào đã nhuốm máu Huế tôi


5/ Tôi đã mơ
Tượng Đài “Đau Thương Tết Mậu Thân”
Sừng sững bên cây cầu Trường Tiền
Nơi đây tôi đọc được dòng chữ
“Tạ tội Oan Hồn … Tạ tội Huế thương”


(1) 3 người bạn của tôi là sĩ quan tốt nghiệp K1 

Học Viện CSQG bị VC thảm sát tại Huế, Mậu Thân 1968.

bottom of page